Syklet til jobb i 12 uker: Hadde aldri trodd det skulle ha så stor effekt på helsen

Hva skjer når du bytter ut bilen med sykkel til jobb? Berit (57), Eirik (30) og Ingfrid (32) tok utfordringen og ble overrasket over resultatene.

 

Annonsørinnhold fra: HjemJobbHjem AS
Ingfrid Mathisrud tar alltid sykkelen til jobb og barnehage. Foto: Andreas Bru Eide/Moxey

Det sier «klikk» når Ingfrid Mathisrud (32) fester sykkelhjelmen under haken. Hun plasserer sønnen Tormod (5) i sykkelvognen og gjør seg klar til å sykle de seks kilometerne til barnehage og jobb. Dette har vært fast rutine siden midten av mars, i all slags vær.

– Jeg skal ikke snakke ned sønnen min, men jeg trodde ikke han skulle godta sykkelprosjektet. Men vi heier på hverandre, og dette har blitt fin opplevelse for oss begge, sier Ingfrid.

Ingfrid og sønnen sykler hver dag til skole og jobb. Foto: Andreas Bru Eide/Moxey

Hun bor på Tasta og jobber ved distriktspsykiatrisk senter på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Vanligvis kjører hun bil til jobb. Men da hun og kollegene fikk tilbud om å delta i helseprosjektet i regi av HjemJobbHjem, hvor deltakerne skal komme seg til og fra jobb uten bil, droppet hun bilen til fordel for elsykkel.

– På dager med mye regn og vind har jeg kjent at jeg heller vil sitte i en varm bil enn å sykle, men jeg er veldig glad jeg gjennomførte. Jeg hadde aldri trodd det skulle ha så stor effekt på helsen min.

 

Får personlig helsemåling

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning rettet mot bedriftsmarkedet på Nord-Jæren. Hensikten er å redusere personbiltrafikken i byområdene gjennom å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt til jobb.

I HjemJobbHjem sitt helseprosjekt med SUS deltar 54 ansatte fra ulike avdelinger, som gjennom tolv uker skal komme seg til og fra jobb uten bil. 70 prosent har brukt sykkel som fremkomstmiddel.

– Vi sitter for mye i ro i hverdagen. Som Helsedirektoratet sier: Hvert minutt med fysisk aktivitet teller. Og det er nettopp det vi har fokus på: Helsegevinsten. Ikke sommerkroppen 2022, sier Elisabeth Heigre.

Hvert minutt med fysisk aktivitet hjelper sier Elisabeth Heigre. Foto: Andreas Bru Eide/Moxey

Hun er fysioterapeut ved Spir Helse og har jobbet med livsstilsveiledning i en årrekke. Før deltakerne gikk i gang, møtte de Heigre og gjennomførte en kroppsanalyse, sjekket kolesterol og langtidsblodsukker. Etter prosjektets slutt gjentok de testene for å måle effekten.

Resultatene for de 54 deltakerne totalt sett, skulle vise seg å være formidable:

 • Metabolsk alder ble redusert med til sammen 100 år.
 • Over 71 kilo fettmasse ble borte.
 • 2 av 3 deltakere opplevde at den aktive reiseformen gjorde skillet mellom jobb og privatliv tydeligere.
 • Over halvparten opplevde at jobbreisene på sykkel, buss, tog eller til fots var stressreduserende.
Elisabeth går igjennom kroppsanalysen med en deltager. Foto: Andreas Bru Eide/Moxey

Les mer om resultatene lenger ned i artikkelen.

 

Overraskende effekt av elsykkel

– Jeg var en av dem som tenkte at jeg aldri skulle ha elsykkel, fordi jeg trodde ikke det var ordentlig trim. At elsykkel er så god trening har vært en aha-opplevelse, sier Berit Haaland (57).

Hun er sjef ved sykehusets klinikk for hode, hals og rehabilitering, og ønsket å gå foran som et godt eksempel for sine ansatte ved å bli med på prosjektet.

Det er mye hyggeligere å sykle enn å kjøre sier Berit Haaland. Foto: Andreas Bru Eide/Moxey

Berit har slitt med dårlige knær, og husket at fastlegen hadde oppfordret henne til å sykle mer.

– Det har vært noe av det beste med å delta: Knærne mine er blitt mye bedre! Nå tåler de til og med en joggetur, sier hun.

Berit bor på Ålgård og har hele 28 kilometer reisevei, hver vei. Siden det tar henne over en time å sykle gjennom Sandnes og langs Gandsfjorden til jobb, har hun syklet tre til fire dager i uken. Ellers tar hun buss.

– Hva har endret seg mest på disse tolv ukene?

– Når jeg sykler hjem fra jobb har jeg mer tid til andre ting, fordi jeg allerede er ferdig trent. Å sykle gjør også noe med humøret. Det er mye bedre å være aktiv ute i frisk luft, enn å sitte gretten i kø på motorveien.

Hun trekker frem fine naturopplevelser som en fin bonus.

– Det er mye hyggeligere å sykle enn å kjøre. Jeg kommer helt klart til å fortsette, det er ikke snakk om å slutte nå, sier Berit.

 

Gikk ned i vekt

I likhet med Ingfrid bor anestesisykepleier Eirik Sunnanå (30) på Tasta. Samboeren hans meldte seg på helseprosjektet og utfordret Eirik til å bli med. Strekningen til jobb føles kortere når de sykler side om side, forteller han.

– Vi motiverer hverandre, og sykler fem kilometer til jobb i lag. Det er ganske koselig.

Før prosjektet hadde han ikke syklet på tolv år. Det merket han godt i lårene de første ukene.

– Men jeg er overrasket over hvor enkelt det har vært å bytte ut bil med sykkel. At det er elsykkel, senker terskelen for å klare det hver dag. Jeg kommer til å holde på den gode vanen.

Eirik er overrasket over hvor enkelt det var å bytte fra bil til sykkel. Foto: Andreas Bru Eide/Moxey

Eirik har en sunn livsstil, men ønsket å bli mer aktiv. Da han fikk helseresultatene etter tre måneder, fikk han seg en overraskelse.

– Jeg hadde tatt av fire kilo og beholdt muskelmassen. Altså har fettprosenten min gått ned. Jeg er kjempefornøyd, sier han.

Vel fremme i barnehagen hekter Ingfrid av sykkelvognen og vinker ha det til Tormod, før hun triller videre til jobb. Tidligere stresset hun mer med å komme seg frem i tide.

– Syklingen er blitt en mental pause i hverdagen. Det er veldig fint, sier hun.

Ingfrids mann har også merket en endring.

– Han sier jeg er roligere og at det virker som jeg ikke tar med meg jobben hjem lenger. I tillegg føler jeg meg sprekere og har fått lyst til å trene mer. Her en dag tok jeg plutselig en joggetur. Det gjorde jeg aldri før. Mannen min ble helt overrasket, sier hun og ler.

 

Styrket fellesskap


Å jobbe på sykehus innebærer en krevende hverdag både psykisk og fysisk. Vibeke Hop er konsulent ved SUS og forteller at de ønsker å legge til rette for at ansatte holder seg fysisk aktive. Hun anbefaler andre bedrifter å delta i helseprosjektet.

Vibeke Hop ønsker at flere bedrifter legger til rette for at ansatte holder seg fysisk aktive. Foto: Andreas Bru Eide/Moxey

– Vi har vært HjemJobbHjem bedrift i noen år, og har utfordret mange ansatte til å finne frem sykkelen. Deltakerne har vært så takknemlige. Å ta del i dette styrker det sosiale fellesskapet, sier Hop.

Samholdet mellom deltakerne trekker også Ingfrid frem som en hyggelig bonus. Nå er hun på hils med enda flere kolleger på sykehuset.

For henne ble det en vekker å få helseresultatene etter tolv uker. Den metabolske alderen hennes hadde nemlig blitt redusert med fem år.

– Det er ikke nødvendig å trene mange ganger i uken og spise salat til alle måltider for å få bedre helse. Jeg trenger bare å sykle til jobb. Jeg var i tvil om jeg skulle klare det, men jeg har virkelig kjent på mestringsfølelse disse ukene. Jeg trengte bare det lille dyttet, sier Ingfrid.

UNDERSAK:

 

– Små tiltak kan gi positiv helseeffekt

– Helseprosjektet er en gavepakke. Vi tilrettelegger for den enkelte deltaker, og det er helt gratis for bedrifter og ansatte å delta, sier Maria Thorvik, leder for HjemJobbHjem i Kolumbus.

Hun beskriver helseprosjektet som vellykket.

– Alle deltakerne som har parkert bilen i 12 uker har oppnådd noe bra. For noen er økonomi en motivasjon, for andre er klima- og miljøaspektet viktig. Men egen helse er en ekstra sterk driver for å ville endre på vaner, sier hun.

Små tiltak kan gi positiv helseeffekt mener Maria Thorvik, leder for HjemJobbHjem. Foto: Andreas Bru Eide/Moxey

Gjennom prosjektet ønsker de å vise at det ikke skal mye til for å få bedre helse. Og budskapet har nådd frem. Hele 89 prosent sier at de kommer til å endre reisevanene sine permanent, ifølge HjemJobbHjems markedsundersøkelser.

– Små tiltak kan gi positiv helseeffekt. Bare det å få inn en kort gåtur til bussholdeplassen hver dag kan gi effekt over tid. Sånn sett får du mer fysisk aktivitet av å reise kollektivt også. Mange kan få mye ut av å legge litt om på reisevanene sine.

Les mer om Hjem-jobb-hjem her.

 

FAKTABOKSER:

Totale resultater for de 54 deltakere:

 • Metabolsk alder for deltakerne er redusert med til sammen 100 år.
 • Fettmasse er redusert med totalt 71,8 kilo.
 • Visceralt fett er justert med 22 poeng. Denne verdien sees i sammenheng med risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom.
 • Flere har fått mer stabilt blodsukker.
 • 89,3 prosent sier de har planer om å holde på sin nye reisevane.
 • 2 av 3 sier at skillet mellom jobb og privatliv ble tydeligere, og at den aktive reisen sørget for at krevende opplevelser ikke «ble med hjem» fra jobb.
 • Over halvparten oppga at reisene på sykkel, til fots eller på buss/tog var stressreduserende.
 • Flere deltakere sier prosjektet har hatt positiv innvirkning på hele familien.
 • Flere har parkert bilen helt i prosjektperioden, vurderer å selge sitt motoriserte kjøretøy og har sagt opp parkeringsplassen sin.

Ingfrids resultater:

 • Gikk ned fem år i metabolsk alder.
 • Har i dag mindre av fettet som legger seg rundt organene (visceralt fett).
 • Har fått mer energi, føler seg roligere og mindre stresset.

Berits resultater:

 • Kolesterolnivået var litt høyt før prosjektet startet, men er i dag på normalt nivå.
 • Etter lang tid med vonde knær har syklingen gjort at hun har mindre smerter og kan jogge igjen.
 • Har fått mer energi og bedre humør.

Eiriks resultater:

 • Gikk ned fire kilo.
 • Har klart å holde stabil muskelmasse og fått lavere fettprosent.
 • Har fått mer energi.

HjemJobbHjems helseprosjekt

 • 54 ansatte ved Stavanger universitetssjukehus har syklet, gått eller reist kollektivt til og fra jobb i 12 uker.
 • Deltakerne gjør helsemålinger før og etter prosjektet for å dokumentere effekten av å bytte ut bilkjøring med økt fysisk aktivitet.
 • Prosjektet har som mål å motivere bilister til å sykle, gå eller benytte kollektiv transport. Både fordi det er bra for helsen og lommeboken, og følger regjeringens nullvekstmål som sier at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
 • I tillegg kan bedrifter frigjøre parkeringsplasser ved å i større grad tilrettelegge for alternativ transport for sine ansatte.

 

Annonsørinnhold: HjemJobbHjem AS

Foto: Andreas Bru Eide/Moxey