Sjekk om du har krav på premiumbetingelser i banken

Over en million nordmenn kvalifiserer til spesielt gode betingelser. Nøkkeltallet er 734.

Det finnes flere grader av kredittscore, hvor er du på skalaen?

De fleste har opplevd å motta et gjenpartsbrev – typisk fra en bank – i forbindelse med at de har søkt om et lån. På gjenpartsbrevet får du innsikt i noe av informasjonen banken benytter når de gjør en risikoanalyse av deg.

Det er normal praksis for de fleste bedrifter å danne seg et bilde av risikoen forbundet med å inngå et kundeforhold til deg. Opplever de at det er stor fare for at du kan få betalingsproblemer, må du betale mer for å «gjøre opp for» denne risikoen.

Motsatt effekt har det om du oppleves som en trygg betaler – da vil banken kreve mindre betalt, fordi risikoen er mindre. Det er her din kredittscore kommer inn. Kredittscoren gir banken en objektiv bedømmelse av hvor trygg betaler du er.

Overraskende nok ser vi at de med best kredittscore ikke har lavest rente, selv om de enkelt burde kunne be banken om rentenedsettelse. Risikoen er svært lav hos disse kundene, så banken vil være villig til å gi dem beste rente, men de er ofte passive og snakker ikke med banken om dette, sier Eigil Arff Tarjem, Daglig leder i Defero.

Sjekk kredittscoren din gratis her!

Defero.no er en portal som gir privatpersoner gratis innsyn i egne kredittdata, samt en hel del innsikt basert på denne dataen. For eksempel vil man se hvilke snittrente andre personer med lignende kredittscore har, og således raskt se om man overbetaler på lånet sitt.

Score over 734 er gunstig

Har du for eksempel en score som faller innenfor «Svært lav-risiko»-kategorien (734 og oppover), vil du ikke bare oppleve å kunne få innvilget lån umiddelbart, men også til spesielt gode betingelser!

Daglig leder i Defero, Eigil Arff Tarjem

Bankene har nemlig forskjellige strategier de følger for å betjene forskjellige kundegrupper. Kundegruppene fordeles gjerne etter risikoklasser, samt hvor lukrative kundene er for bankene. En person med høy kredittscore blir gjerne klassifisert som en «spesielt viktig kunde», fordi det er storsannsynlighet for at banken vil tjene gode penger på kunden, uten å ta på seg stor risiko.

Sjekk kredittscoren din gratis!

Disse kundene – premiumsegmentet – vil derfor kunne få spesielt god behandling, som blant annet lavere rente, spesielle kredittkort, egen kundebehandler, lavere kostnader også videre. Bankene kjemper en innbitt kamp seg imellom for å kapre disse kundene, så for deg som forbruker er det viktig å kjenne til betydningen av kredittscoren din.

Scoren har rett og slett en enormt stor verdi når du skal forhandle betingelser med banken din!

Kredittscore og din komplette kredittrapport, med forklaring og innsikt får du helt gratis på defero.no. Tjenesten ble lansert i mai 2019, og har allerede 20.000 registrerte medlemmer.

– Det er tydelig at nordmenn begynner å forstå verdien av å vite sin kredittscore, og det hjelper å være proaktiv: Av Deferos medlemsmasse er faktisk hele 32 prosent innenfor den laveste risikoklassen, og de kan derfor være i posisjon til å få spesielt gode betingelser, forteller daglig leder Eigil Arff Tarjem i Defero.

734 er nøkkelscore!

Kredittscoren er viktig på flere områder

Det er ikke bare banker som benytter kredittscoren din. Faktisk gjør de aller fleste bedrifter som opererer med kreditt, dette – blant annet strømleverandører, mobiltelefonleverandører og forsikringsselskaper.

– Det er fullt mulig å forhandle om bedre betingelser overfor slike aktører også. Hvis du kan vise til at scoren din er utmerket, har du et meget godt argument for å kreve de beste vilkårene som er tilgjengelig. Sjekk kredittscoren din gratis på Defero nå og skaff deg et godt forhandlingskort, er oppfordringen fra Tarjem.

Les mer om Defero og sjekk hvilken kredittscore du har!